شیر سرریز (شیر حوضچه)

شیر سرریز,شیر ته خط,شیر آخر خط,شیر سر ریز,ته خط,ولو سر ریز,فلکه چدنی,فرداب,شیر فلکه,شیر حوضچه,تولید شیر سرریز (شیر حوضچه)

شیر فلکه,ولو شیرشیر سرریز شیر ته خط شیر آخر خط شیر سر ریز ته خط ولو سر ریز فلکه چدنی فرداب شیر فلکه فلکه اتصالات آب اتصالات فاضلاب شیر فلکه کشویی شیر فلکه کشویی فلنجدار فلکه چدنی

شیر سرریز(شیر آخر خط)

شیر سرریز (شیر حوضچه) برای سیستم های آبیاری با فشار پایین به منظور کنترل کردن توزیع آب در روش آبیاری غرقابی به کار میرود.

fardabco.ir.www

.comشیرسوزنی.www

com.شیرپروانه-ای.www

.comدریچه-منهول.www

com.شیرزبانه-لاستیکی.www

.comشیرآلات-چدنی.www

fardabflange.com. www


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image