شیر تخلیه هوا تک روزنه

شیر تخلیه هوا,شیر تک روزنه,شیر تک محفظه,شیر هوا,شیر هوا دوروزنه,قیمت شیر هوا یک روزنه,تولید شیر تخلیه هوا,Air valve

قیمت شیر هوا یک روزنه,شیر تخلیه هوا تک روزنه،شیر هوا,فرداب

شیر تخلیه هوا تک روزنه و دو روزنه:

شیرهای تخلیه هوا براي خارج كردن هواي موجود در خطوط لوله مورد استفاده قرار ميگيرند و معمولا در نقاطي از سامانه كه امكان تجمع هوا وجود دارد، نصب خواهند شد . مكانيزم عملكرد آنها عبارت از يك شناور كوچك است كه به نسبت حجم معينی در داخل آب شناور است و مقطع عبور آب را بسته نگه مي دارد . با نفوذ هوا به داخل، محفظه گوی شناور به طرف پايين حركت كرده و روزنه را باز مي كند . بعد از خارج شدن هوا،گوي مجددا بالا می آيد تا روزنه بسته شود .

فشار کاری شیر تخلیه هوا:در فشارهای 10و 16و40

مدلهای شیر تخلیه هوا:دنده ای و فلنجدار

نحوه عملکرد شیر تخلیه هوا:

شيرهاي هوا بايد در ورودي خود داراي يك عدد شير قطع و وصل باشند تا در صورت نياز به تعميرات امكان قطع آب توسط شير و باز كردن شير هوا از خط لوله جهت تعمير و يا تعويض وجود داشته باشد . شيرهای تخليه هوا به منظور تخليه حباب های هوا كه در نقاط مرتفع خطوط لوله جمع می شوند، به كار مي روند .

عمل هوا دهی و تخلیه هوا را به شکل خودکار در خطوط اصلی و تغذیه صورت می گیرد وعبور سیال بطور مستقیم با عملکرد شیر هوا انجام می شود .

شير هوا برای تخليه هواي درون لوله ها هنگام پر كردن آن ها از آب و تخليه لوله ها از آب و در هنگام بهره برداری شبكه ضروری می باشد .

شيرهاي هوا بايد در طول خط لوله در مکانهایی كه شيب خط لوله تغییر مي کند و امكان جمع شدن هوا در آن نقاط وجود دارد،قرارا داده شود . در طول خط لوله، معمولا از شيرهای هوای دو روزنه استفاده می شود .

روزنه بزرگ شیر:

در جهت هوادهی و تخلیه هوا با حجم زیاد در هنگام پرکردن خط و تخلیه خط مورد استفاده قرار می گیرد .

روزنه کوچک شیر:

در جهت تخلیه هوای جمع شده هنگامی که خط تحت فشار کاری قرار گیرد،استفاده می شود.


حد اکثر دمای کاربری :


1. 70درجه سانتی گراد
2. حداقل فشار برای آب بند شناورها 5/0 بار

مشخصات و طراحی مدل شیر:


1. دارای یک مخزن هوا به همراه شناور و روزنه بزرگ برای تخلیه حجم زیاد هوا به هنگام پرشدن (ورود آب به درون خطوط لوله)


2. ورود هوا به داخل خطوط لوله به هنگام خالی شدن خطوط (برداشت آب)


3. روزنه کوچک برای تخلیه حباب های هوا بوجود آمده در خطوط لوله کشی ناشی از کاویتاسیون

www.fardab.ir

fardabco.ir.www

.comشیرسوزنی.www

com.شیرپروانه-ای.www

.comدریچه-منهول.www

com.شیرزبانه-لاستیکی.www

.comشیرآلات-چدنی.www

fardabflange.com.www


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image