اتصالات چدنی فلنچدار

اتصالات چدنی فلنج دار, سازنده اتصالات چدنی,تولید کننده اتصالات چدنی,اتصالات چدنی لنچدار ابیاری,اتصالات چدنی فلنچدار,تولید اتصالات چدنی فلنچدار,خرید اتصالات چدنی فلنچدار,انواع اتصالات چدنی فلنچدار, مدل اتصالات چدنی فلنچدار,فروشنده اتصالات چدنی فلنچدار,تولید کننده اتصالات چدنی فلنچدار,مرکز فروش اتصالات چدنی فلنچدار,بورس فروش اتصالات چدنی فلنچدار

اتصالات چدنی فلنچدار-- تولید اتصالات چدنی فلنچدار-- تولید کننده اتصالات چدنی فلنچدار

اتصالات چدنی فلنج دار

سه راهی (Tee) ، چهار راه (Cross)

اتصالات چدنی فلنچدار سه راهی ها شامل سه راهی تبدیل ساده ، سه راهی قائم، سه راهی ۴۵درجه،و روپیچ هستند که جهت انشعاب گیری استفاده می شوند. ...

قیمت اتصالات چدنی فلنچدار

سه راهی

سه راهی از داخل دنده شده و برای انشعاب با انحراف ۹۰درجه و هم قطر به لوله اصلی که برای گرفتن انشعاب و اتصال انشعابات فرعی مورد استفاده قرار می گیرند.

سه راهی ۴۵

سه راهی داخل دنده شده جهت اتصال انشعابات فرعی با انحراف ۴۵به کار برده می شود و در لوله کشی تاسیسات فاضلاب مورد استفاده فراوان دارد....

اتصالات چدنی فلنج دار

سه راهی تبدیلی و تبدیل:

جهت انشعاب گیری از یک لوله و در صورت تمایل تغییر سایز مورد استفاده قرار می گیرد.جهت اتصال انشعاب های فرعی با قطرهای متفاوت نسبت به قطر لوله اصلی مورد استفاده قرار می گیرد .

چهار راهی:

کاربرد در تاسیسات لوله کشی فاضلاب بوده و از اتصال انشعابات چهار راهی در لوله های با قطر کم خود داری می شود.چهار راهی در اندازه های مختلف تولید شده و جهت اتصال انشعابات فرعی مورد استفاده قرار می گیرد. چهارراهی شامل چهار راهی ساده و چهارراهی تبدیل می باشند .........

اتصالات چدنی فلنچدار

((جهت دریافت لیست قیمت و انجام مشاوره با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید ))

اتصالات چدنی فلنچدار

ww.fardabco.ir
.comشیرسوزنی.www
.comدریچه-منهول.www
com.شیرزبانه-لاستیکی.www
.comشیرآلات-چدنی.www
fardabflange.com.www


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image