مشخصات شیر فلکه سوزنی

خصوصیات شیر فلکه سوزنی خصوصیات و ساختار شیر فلکه سوزنی این شیر فلکه از یک قطعه سوزنی شکل که به وسیله رزوه‌های طراحی شده ساخته شده است که بر روی آن حرکت کرده و جریان سیال را کنترل می‌کند. تفاوت شیر فلکه سوزنی این است که بجاي صفحه ديسك داراي يك قسمت به شکل مخروطي بلند شبيه به يك سوزن در انتهای ميله اصلي شير قرار دارد. قسمت مخروطی شکل در شیر فلکه سوزنی باعث می شود كه سطح نشستن در اين شيركمتر از Globe Valve باشد. شیر فلکه سوزنی در ساختار شبيه به Globe Valve است.شیر فلکه سوزنی ،از شیرهای صنعتی می باشندکه کاربرد و استفاده از شیر فلکه سوزنی بیشتر در مسیرهایی است که کار کنترل دبی را انجام می دهند. یکی از قسمتهای مهم شیر فلکه سوزنی،سوزن آن مي باشد كه در انتهای ميله اصلي شير قرار دارد،این سوزن در شیر عمل یک دیسک را انجام می دهد.این شیر فلکه ها اکثرا برای جلو گیری از بروز صدمات ناشی از موج خروشان ناگهاني در خطوط و صدمه ديدن استفاده می شوند،زیرا این شیر ها کمتر بصورت مجزا در یک سیستم بکار برده می شوند.

خصوصیات شیر فلکه سوزنی خصوصیات و ساختار شیر فلکه سوزنی این شیر فلکه از یک قطعه سوزنی شکل که به وسیله رزوه‌های طراحی شده ساخته شده است که بر روی آن حرکت کرده و جریان سیال را کنترل می‌کند. تفاوت شیر فلکه سوزنی این است که بجاي صفحه ديسك داراي يك قسمت به شکل مخروطي بلند شبيه به يك سوزن در انتهای ميله اصلي شير قرار دارد. قسمت مخروطی شکل در شیر فلکه سوزنی باعث می شود كه سطح نشستن در اين شيركمتر از Globe Valve باشد. شیر فلکه سوزنی در ساختار شبيه به Globe Valve است.شیر فلکه سوزنی ،از شیرهای صنعتی می باشندکه کاربرد و استفاده از شیر فلکه سوزنی بیشتر در مسیرهایی است که کار کنترل دبی را انجام می دهند. یکی از قسمتهای مهم شیر فلکه سوزنی،سوزن آن مي باشد كه در انتهای ميله اصلي شير قرار دارد،این سوزن در شیر عمل یک دیسک را انجام می دهد.این شیر فلکه ها اکثرا برای جلو گیری از بروز صدمات ناشی از موج خروشان ناگهاني در خطوط و صدمه ديدن استفاده می شوند،زیرا این شیر ها کمتر بصورت مجزا در یک سیستم بکار برده می شوند.

پنج‌شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۱۵۹۹ بازدید

مشخصات شیر فلکه سوزنی

خصوصیات و ساختار شیر فلکه سوزنی

این شیر فلکه از یک قطعه سوزنی شکل که به وسیله رزوه‌های طراحی شده ساخته شده است که بر روی آن حرکت کرده و جریان سیال را کنترل می‌کند. تفاوت شیر فلکه سوزنی این است که بجاي صفحه ديسك داراي يك قسمت به شکل مخروطي بلند شبيه به يك سوزن در انتهای ميله اصلي شير قرار دارد. قسمت مخروطی شکل در شیر فلکه سوزنی باعث می شود كه سطح نشستن در اين شيركمتر از Globe Valve باشد.

شیر فلکه سوزنی در ساختار شبيه به Globe Valve است.شیر فلکه سوزنی ،از شیرهای صنعتی می باشندکه کاربرد و استفاده از شیر فلکه سوزنی بیشتر در مسیرهایی است که کار کنترل دبی را انجام می دهند.

یکی از قسمتهای مهم شیر فلکه سوزنی،سوزن آن مي باشد كه در انتهای ميله اصلي شير قرار دارد،این سوزن در شیر عمل یک دیسک را انجام می دهد.این شیر فلکه ها اکثرا برای جلو گیری از بروز صدمات ناشی از موج خروشان ناگهاني در خطوط و صدمه ديدن استفاده می شوند،زیرا این شیر ها کمتر بصورت مجزا در یک سیستم بکار برده می شوند.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image