جدول رابطه بین API و ANSI

جدول رابطه بین API و ANSI,API,ANSI,ای پی,انسی

جدول رابطه بین API و ANSI

جدول رابطه بین API و ANSI

API (psi)

ANSI (psi)

2000

600

3000

900

5000 (345 bar working pressure)

1500

10000 (690 bar working pressure)

3000

15000 (1035 bar working pressure)

4500


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image