سوپاپ صافی چاهی ( سوپاپ مکش ) دنده

صافی چاهی,سوپاپ مکش,سوپاپ,سوپاپ فلنجدار,سوپاپ فلنج دار,سوپاپ دنده ای,سوپاپ دنده ای فلن,سوپاپ دنده ای فلنجدار,سوپاپ دنده ای ری,سوپاپ دنده ای اصلی,تولید سوپاپ دنده ای,سوپاپ فلنجدار دنده ای

سوپاپ دنده ای فلنجدار-سوپاپ دنده ای چدنی -سوپاپ فلنجدار

کاربرد صافی چاهی (سوپاپ مکش چدنی):

سوپاپ چدنی (فوت ولو) با استفاده از این صافی در ابتدای خط لوله در داخل چاه از ورود ذرات و اجرام معلق در آب به داخل خط ، ممانعت به عمل می آید که از صدمه زدن به پمپ مکش یا شناور جلوگیری می نماید با یهترین کیفیت کالا.......


صافی چاهی (سوپاپ مکش چدنی) باعث جلوگیری از برگشت آب در صورت کم شدن فشار یا خاموش شدن پمپ در صورت استارت دوباره، نیازی دیگر به هواگیری پمپ نمی باشد .

صافی چاهی ( سوپاپ مکش )

www.fardab.ir

fardabco.ir.www

.comشیرسوزنی.www

com.شیرپروانه-ای.www

.comدریچه-منهول.www

com.شیرزبانه-لاستیکی.www

.comشیرآلات-چدنی.www

fardabflange.com.www


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image