مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکتی,CSR,Corporate socail responsibility,فرداب,fardab

مسئولیت اجتماعی،CSR

مسئولیت اجتماعی شرکت


مسئولیت اجتماعی شرکت (Corporate Social Responsibility) از جستارهای "اخلاق کسب و کار" است که به نقش شرکتها درحوزه اجتماع می‌پردازد. مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت یا گروه تولیدی میبایست در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد.


مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و وسازمانها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌ها، و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر می‌رود. مسئولیت اجتماعی شرکت در تعریفی روشن‌تر این گونه تعریف شده است: "مسئولیت اجتماعی شرکت فعالیت‌هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می‌ دارد".


مسئولیت اجتماعی گروه تولیدی صنعتی فرد آب


مدیران فرد آب آنچه که در دل دارند چیزی جز عشق و ارادت به سرزمین عزیزمان و زادگاهمان ایران نیست و در این راه با خود عهد بسته اند تا با تمام توان و همت خود بر این ادعا بکوشند.بر این اساس و در راستای پذیرش مسئولیت اجتماعی شرکت ها و گسترش اخلاق کسب و کار، گروه تولیدی صنعتی فرد آب مسئولیت اجتماعی خود را کمک به حفاظت از منابع آبی کشور نهاده است .


گروه تولیدی صنعتی فرد آب در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، طراحی و تولید اتصالات چدنی و دریچه های چدنی منهول را در دستور کار خود قرار داده است و در تلاش است تا با آموزش و هدایت افکار عمومی به سمت بحران آبی موجود در کشور، فرهنگ صرفه جویی را بیش از پیش گسترش دهد و خواهد داد. در همین راستا برنامه های داخلی در دست اجرا می باشد که شما صنعتگران گرامی را به پیگیری و شرکت در آن دعوت می نماییم.


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image