(ولدولت ، ساکولت و تردولت) Weldolet, Sockolet & Therdolet

ولدولت ، ساکولت و تردولت) Weldolet, Sockolet & Therdolet

ولدولت ، ساکولت و تردولت) Weldolet, Sockolet & Therdolet

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۱۷۰۰ بازدید

(ولدولت ، ساکولت و تردولت) Weldolet, Sockolet & Therdolet

Weldolet, Sockolet & Therdolet

خانواده اتصالات O-LET ها برای انشعاب گیری از لوله ها مورد مصرف در صنایع نفت،گاز،پتروشیمی و صنایع وابسته مورد مصرف قرار می گیرند. ولدولت ، ساکولت و تردولت هر یک کاربرد خاص خود را بر عهده دارند و این انشعاب های برای انشعاب گرفتن از لوله های معمولا سایز بالا مورد مصرف قرار می گیرند. یک سر SOCKOLET , WELDOLET و THERDOLET بصورت منحنی شکل می باشد که این توانایی را به اتصالات می دهد تا بتواند روی لوله از سایز 2 اینچ الی 32 اینچ کاور شود و عمل انشعاب گیری را انجام دهند .

تفاوت نام گذاری ساکولت ، ولدولت و تردولت به این گونه می باشند که اگر اتصال آن از نوع جوش سر به سر (BUTT WELD) باشد آنرا ولدولت (WELDOLET) و اگر بصورت ساکت ولد (SOCKET WELD) باشد آنرا ساکولت SOCKOLET.اگر انشعاب گیری به صورت پیچی یا دنده ای باشد که معمولا استاندارد دنده آن از نوع NPT می باشد آنرا تردولت THERDOLET نامگذاری می کنند. البته اتصالات O-LET (ولدولت ، ساکولت و تردولت) زیر مجموعه های زیادی دارند که در زیر با آنها آشنا خواهیم شد.

معرفی انواع اتصالات O-LET :

• ولدولت WELDOLET

• ساکولت SOCKOLET

• تردولت THERDOLET

• سوئیپت اولت SWEPT OLET

• ان پی تی نیپولت NPT NIPOLET

• نیپولت NIPOLET

• البولت ELBOWLET

• لاترولت

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image