کلمپ

کلمپ,کلمپ تعمیراتی,repairing clamp,clamp,فروش کلمپ,توزیع کلمپ

کلمپ،کلمپ تعمیراتی،clamp

کلمپ

جهت سفارش انواع کلمپ،3 پرارمتر اساسی مورد نیاز می باشد.

1.قطر انشعاب

2.سایز اصلی

3.جنس لوله اصلی


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image