سوپاپ فلنجدار فسفر برنز

سوپاپ مکش,سوپاپ فلنجدار,سوپاپ فسفر برنز,سوپاپ ته چاهی,سوپاپ چدنی مخصوص بنزین

سوپاپ فلنجدار فسفر برنز با هسته فسفر برنز مخصوص بنزین

سوپاپ مکش فلجدار فسفر برنز مخصوص بنزین:


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image