صافی یکسر فلنج کلاس 150

صافی یکسر فلنج کلاس 150,تولید صافی یکسر فلنج کلاس 150,قیمت صافی یکسر فلنج کلاس 150,فروش صافی یکسر فلنج کلاس 150, خرید صافی یکسر فلنج کلاس 150, تولید کننده صافی یکسر فلنج کلاس 150

ین جنس تولیدی میباشد تولید کارخانه فرداب که به صورت گارانتی شده در اختیار مشتری قرار میگیرد

این جنس تولیدی میباشد تولید کارخانه فرداب که به صورت گارانتی شده در اختیار مشتری قرار میگیرد

این نوع صافی درورودی مکش پمپ ها، آبگیری از حوضچه های طبیعی مانند رودخانه ها یا دریاچه ها و آب بند سدها مورد استفاده قرار می گیرند. اندازه مش توری در این نوع صافی نیز بر اساس درخواست مشتری قابل تغییر است، از طرفی با توجه به وظیفه ی این نوع صافی که بیشتر آشغال گیری در ورودی پمپ ها می باشد.

pn16 ,pn10

فلنجدار

و از همه مهمتر با کیفیت بالا


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image