بال ولو Ball valve

Valve ها شـيرهاي هسـتند كه برای قـطع و وصـل کردن جریان از يك قطـعه توپي شكل براي متوقف كردن و راه اندازي دبي سيال استفاده مي شود.با چرخش ساقه شير به سمت موقعيت بازشدن توپي می چرخد و سوراخي كه در وسط آن تعبيه شده است در مسير ورود و خروج سيال قرار مي گيرد و در نتيجه سيال از شير عبور مي كند. شير توپي از نوع شيرهای ضربه اي ناميده مي شود و محصولاتی هستند که با حركت چرخشي کار می کنند و در آنها از یک دیسک کروی چرخان برای کنترل جریان عبوری استفاده می‌شود.اين دیسکها براي باز و بسته كردن جريان مورد استفاده قرار مي گيرد که توان تحمل فشار تا حدود ۱۰۰۰ بار را دار می باشد.

Valve ها شـيرهاي هسـتند كه برای قـطع و وصـل کردن جریان از يك قطـعه توپي شكل براي متوقف كردن و راه اندازي دبي سيال استفاده مي شود.با چرخش ساقه شير به سمت موقعيت بازشدن توپي می چرخد و سوراخي كه در وسط آن تعبيه شده است در مسير ورود و خروج سيال قرار مي گيرد و در نتيجه سيال از شير عبور مي كند. شير توپي از نوع شيرهای ضربه اي ناميده مي شود و محصولاتی هستند که با حركت چرخشي کار می کنند و در آنها از یک دیسک کروی چرخان برای کنترل جریان عبوری استفاده می‌شود.اين دیسکها براي باز و بسته كردن جريان مورد استفاده قرار مي گيرد که توان تحمل فشار تا حدود ۱۰۰۰ بار را دار می باشد.

پنج‌شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۱۴۵۴ بازدید

بال ولو Ball valve

بال ولو Ball valve

Ball Valve ها شـيرهاي هسـتند كه برای قـطع و وصـل کردن جریان از يك قطـعه توپي شكل براي متوقف كردن و راه اندازي دبي سيال استفاده مي شود.با چرخش ساقه شير به سمت موقعيت بازشدن توپي می چرخد و سوراخي كه در وسط آن تعبيه شده است در مسير ورود و خروج سيال قرار مي گيرد و در نتيجه سيال از شير عبور مي كند. شير توپي از نوع شيرهای ضربه اي ناميده مي شود و محصولاتی هستند که با حركت چرخشي کار می کنند و در آنها از یک دیسک کروی چرخان برای کنترل جریان عبوری استفاده می‌شود.اين دیسکها براي باز و بسته كردن جريان مورد استفاده قرار مي گيرد که توان تحمل فشار تا حدود ۱۰۰۰ بار را دار می باشد.

وقتيكه توپي آنگونه ایی بچرخد كه سوراخ آن عمود بر مسير سيال قرار گيرد، دبي سيال متوقف مي گردد. وقتي كه توپي ، در موقعـيت نيمه باز قرار گيـرد، جريان آشـفتهاي در شير ايجاد ميشود اين مشخصه باعث محدوديت كاربرد Ball Valve مي گردد. بنابراين ، این نوع از شیرآلات صنعتی در سیالهایی که قرار است كاملاً باز يا كاملاً بسته باشد ، بكار می روند.

بال ولوهای صنعت نفت و گاز:

عمل كردن شير در حالتي روي مي دهد كه دسته شير تا ۹۰ درجه بچرخد. برخي ازBall valve ها داراي عملگرهايي هستند كه بصورت دنده خورشيدي کار مي كنند.اين نوع از دنده ها به شير اجازه مي دهند كه از دستـه كوچكتري استفاده كنند ولي نيروي حاصله از آنها به اندازه يك شير بزرگ مي باشد. از شير توپي براي كنترل جريان در زماني كه سيال فقط گاز باشد مي توان استفاده كرد.

ممكن است از عملگرهاي مختلفي به منظور كنترل مستقيم يا از راه دور شير استفاده شود. متداولترين اين عملگرها يا بصورت دستي بوده و يا توسط يك موتور كار مي كنند. شيرهاي دستي داراي يك چرخ يا اهرم دستي مي باشند كه مستقيماً يا از طريق يك گيربكس به ساقه شير وصل مي شوند. با حركت ساقه شير به اندازه يك قوس ۹۰ درجه، شير باز يا بسته مي شود.

مسیر ورود سیال به دو صورت امکانپذیر است.

۱- بصورت کاهش در سطح مقطع که Orifice داریم که حفره روی گوی، کمتر از ورودی و خروجی شیر می باشد.

۲- بصورت مسیر کاملا” باز که حفره روی گوی به اندازه قطر ورودی و خروجی شیر است.

مزایای مهم جهت استفاده از بال ولو :

۱- عمل كردن در نسبت یک به چهارم بسته بودن و باز بودن مجراي توپي

۲- يكپارچه بودن قطعات آن و عدم نياز به روانكاري

۳- عمل كردن سريع در باز و بسته شدن

۴- وزن كم

۵- ساختمان فشرده

۶- نصب و بهره برداري آسان

۷- تغيير سریع جهت جريان

۸- گشتاور پايين مورد نياز جهت باز و بسته كردن

۹- قیمت پایین تر نسبت به سایر شیرها

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image