دریچه منهول ماشین رو

دریچه منهول,تولید دریچه منهول,تولید کننده دریچه منهول,فروش دریچه منهول,قیمت دریچه منهول,خرید دریچه منهول,نمایندگی دریچه منهول,عامل فروش دریچه منهولپ,دریچه منهول ماشین رو,دریچه منهول نشکن

شیرآلات صنعتی,تولید شیر فلکه,فردآب,قیمت شیر فلکه,فروش شیر فلکه,دریچه,valve فلنج.شیر چدنی.اتصالات چدنی

: دریچه منهول
چدن داکتیل(نشکن) ماشین رو
: D400
۴۰ تن تحملدیدگاه خود را بیان کنید

Code Image