صافی یکسر فلنج

صافی یکسر فلنج چدنی,فروش صافی یکسر فلنج چدنی,قیمت صافی یکسر فلنج چدنی,تولید صافی یکسر فلنج چدنی,تولید کننده صافی یکسر فلنج چدنی,نمایندگی صافی یکسر فلنج چدنی,عامل فروش صافی یکسر فلنج چدنی,پخش صافی یکسر فلنج چدنی,تامین صافی یکسر فلنج چدنی

شیرآلات صنعتی,تولید شیر فلکه,فردآب,قیمت شیر فلکه,فروش شیر فلکه,دریچه,valve فلنج.شیر چدنی.اتصالات چدنی

این جنس تولیدی میباشد تولید کارخانه فرداب که به صورت گارانتی شده در اختیار مشتری قرار میگیرد

این نوع صافی درورودی مکش پمپ ها، آبگیری از حوضچه های طبیعی مانند رودخانه ها یا دریاچه ها و آب بند سدها مورد استفاده قرار می گیرند. اندازه مش توری در این نوع صافی نیز بر اساس درخواست مشتری قابل تغییر است، از طرفی با توجه به وظیفه ی این نوع صافی که بیشتر آشغال گیری در ورودی پمپ ها می باشد.

pn16 ,pn10

فلنجدار

و از همه مهمتر با کیفیت بالادیدگاه خود را بیان کنید

Code Image