تولید کننده شیر یکطرفه فنری چدنی

تولید کننده شیر یکطرفه فنری چدنی,قیمت تولید کننده شیر یکطرفه فنری چدنی,فروش تولید کننده شیر یکطرفه فنری چدنی,خرید تولید کننده شیر یکطرفه فنری چدنی,تولید تولید کننده شیر یکطرفه فنری چدنی,عامل فروش تولید کننده شیر یکطرفه فنری چدنی,نمایندگی تولید کننده شیر یکطرفه فنری چدنی

شیرآلات صنعتی,تولید شیر فلکه,فردآب,قیمت شیر فلکه,فروش شیر فلکه,دریچه,valve فلنج.شیر چدنی.اتصالات چدنی

تولید

این جنس تولیدی وار تست شده و تمام کارا از نظر کیفیت از نظر جنس و ظرفیت کاری کاملا تست شده در اختیار مشتری قرار میگرید

تست بدنه

فشار pn

10 bar

15 bar

24 bar

16 bar

37.5دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image