گریل پلی پروپیلن P.P

گریل PP,گریل پلی پرو پیلن,دریچه چدنی آبرو,گریل,گریل P.P,GRAIL,GRATING

گریل PP،گریل پلی پرو پیلن

گریل P.P (پلی پروپیلن)

دریچه آبرو پلی پروپیلن (گریل) با ابعاد 50*20 می باشد.

گریل P.P (پلی پروپیلن)

گریل P.P (پلی پروپیلن)-------گریل P.P (پلی پروپیلن)دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image