تامین شیر فلکه کف فلزی

شیر سوزنی,شیر فلکه کف سوزنی,شیر فلکه,شیر کف فلزی,شیر فلکه کف فلزی سیم ایتالیا ,فروش شیر فلکه کف فلزی سیم ایتالیا,شیر فلکه برنجی کف فلزی ,شیر فلکه کف فلزی سیتکو ,سیم ایتالیا,سیتکو

شیر فلکه کف فلزی،شیر سوزنی،شیر فلکه،شیر فلکه کف فلزی (شیر سوزنی)برای باز و بسته کردن ناگهانی و بدون افت فشار در لوله ها استفاده می شود. در شیر فلکه کف فلزی ایران شیر عمل قطع و وصل جریان بوسیله جسم کروی شکل که در وسط آن مجرائی موجود است، انجام می گیرد.در واقع دوران توپی موجود در شیر فلکه کف فلزی ایران شیر به اندازه ی 90 درجه،مسیر حرکت سیال را باز و بسته می کند.در وقت باز بودن شیر،مجرای مذکور در مسیرحرکت سیال واقع می گردد و در وقت بسته بودن شیر فلکه کف فلزی، طرف دیگر جسم محل عبور سیال را مسدود می نماید. کاربرد شیر فلکه کف فلزی (شیر سوزنی):برای کنترل بسیاری از سیالات مانند گازها و روغن مورد استفاده قرار می گیرد

شیر فلکه کف فلزی (شیر سوزنی)

برای باز و بسته کردن ناگهانی و بدون افت فشار در لوله ها استفاده می شود. در شیر فلکه کف فلزی ایران شیر عمل قطع و وصل جریان بوسیله جسم کروی شکل که در وسط آن مجرائی موجود است، انجام می گیرد.در واقع دوران توپی موجود در شیر فلکه کف فلزی ایران شیر به اندازه ی 90 درجه، مسیر حرکت سیال را باز و بسته می کند. در وقت باز بودن شیر، مجرای مذکور در مسیرحرکت سیال واقع می گردد و در وقت بسته بودن شیر فلکه کف فلزی، طرف دیگر جسم محل عبور سیال را مسدود می نماید.

کاربرد شیر فلکه کف فلزی (شیر سوزنی):

برای کنترل بسیاری از سیالات مانند گازها و روغن مورد استفاده قرار می گیرد .

شیر فلکه کف فلزی (شیر سوزنی)-------فرد اب،شیر فلکه کف فلزی


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image